(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com
รองเท้าตะปู

รองเท้าตะปู

รองเท้าตะปู เป็นรองเท้าพลาสติกคุณภาพสูงไว้ใช้สำหรับสวมรองเท้าเพื่อเดินบนสี Epoxy Self Leveling ขณะที่สียังไม่เกิดการ Set ตัว  Spike Shoe จะใช้งานร่วมกับลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศสำหรับขบวนการปาดสีพื้น Epoxy Self Leveling หรือ...