(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com
สี Epoxy

สี Epoxy

สี Epoxy หรือ สี อีพ็อกซี่ คือ สีที่ใช้สำหรับ ทาพื้นคอนกรีตเพื่อช่วยป้องกันคอนกรีตไม่ให้เสียหายอันเกิดจากการใช้งานเช่น การขีดข่วน แตกจากการตกกระแทก สี อีพ็อกซี่สามารถป้องกันต่อสารเคมี กรด เบส น้ำมันได้เป็นอย่างดี สีEpoxy มีความเหมาะสมมากที่ที่จะน้ำไปทำเป็นพื้นโรงงาน...