(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com
สีโคลด์พลาสติก กันลื่น Epoxy Tips 4

สีโคลด์พลาสติก กันลื่น Epoxy Tips 4

สีโคลด์พลาสติก กันลื่น เป็นสีทาถนนเพื่อป้องกันการลื่นไถลเมื่อเวลาพื้นถนนเปียก สีคุณภาพที่ดีต้องได้รับการติดตั้งที่ถูกวิธีเพราะพื้นถนนมีการใช้งานหนักหรือรถวิ่งตลอดเวลา บทความนี้เราจะมีแชร์ปัจจัยที่เราจะทาสีทาถนนกันลื่นให้ได้คุณภาพและถูกตามหลักการติดตั้งมาตรฐาน...
สีทาพื้นทางเดิน Walk Way Paint

สีทาพื้นทางเดิน Walk Way Paint

สีทาพื้นทางเดิน มีการใช้สีพื้นทาพื้นโรงงานเพื่อแบ่งแยกสำหรับเป็นทางเดินในโรงงานเพื่อความปลอดภัยทั้งการป้องกันการลื่นและเป็น “Visible Sign” ในการสัญจรภายในโรงงานอุตสาหกรรม สีทาพื้นทางเดินโรงงานจะเป็นสีตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งความกว้างของทางเดิน...
สีทาถนนกันลื่น Cold Plastic Paint สำหรับคอนกรีตและยางมะตอย

สีทาถนนกันลื่น Cold Plastic Paint สำหรับคอนกรีตและยางมะตอย

สีทาถนนกันลื่น Cold Plastic Paint เป็นวัสดุ สีจราจร Traffic สีทาถนนกันลื่น Cold Plastic Paint เป็นวัสดุ สีจราจร Traffic สีกันลื่นสำหรับทาบนคอนกรีตและยางมะตอย สีทาพื้นถนนเป็นประเภท MMA (Methyl Metra Acrylate) ตัวทำละลายที่ปราศจากตัวทำละลายอย่างรวดเร็ว...