(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com
ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy

ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy

ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy คือลูกกลิ้งโฟมสำหรับการกลิ้งสี Epoxy PU สามารถทาสีได้ทั้งระบบสีน้ำ สีน้ำมันและ Solvent free ไม่ขนร่วง 100% ชื่อสินค้า: ลูกกลิ้งโฟม Epoxy (Foam Epoxy Paint Roller) ขนาด: ลูกกลิ้งฟองน้ำ ความยาว 9 นิ้ว ( 9 inch) การใช้งาน: สำหรับการกลิ้งสี Epoxy...