(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com
ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว

ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว

ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว Epoxy คือลูกกลิ้งที่ใช้สำหรับไล่ฟองอากาศและทำให้สีปรับผิวเรียบสำหรับ สี Epoxy Self Leveling ลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาสสามารถไล่ฟองได้ 100% มีความทนทานตัวทำละลาย (Solvent resistance) ดีเยี่ยมจึงสามารถล้างใช้งานได้หลายครั้ง ชื่อสินค้า:...
ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy

ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy

ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy คือลูกกลิ้งโฟมสำหรับการกลิ้งสี Epoxy PU สามารถทาสีได้ทั้งระบบสีน้ำ สีน้ำมันและ Solvent free ไม่ขนร่วง 100% ชื่อสินค้า: ลูกกลิ้งโฟม Epoxy (Foam Epoxy Paint Roller) ขนาด: ลูกกลิ้งฟองน้ำ ความยาว 9 นิ้ว ( 9 inch) การใช้งาน: สำหรับการกลิ้งสี Epoxy...
สี PU Coating ทาคอนกรีตขัดมัน

สี PU Coating ทาคอนกรีตขัดมัน

สี PU Coating คือสีโพลียูรีเทนแบบ 2 ส่วนผสม (Part A : Part B) ที่ออกแบบมาสำหรับปกป้องผิวคอนกรีตจากการใช้งานในสภาพที่มีสารเคมีหรือต้องการความทนทานต่อการใช้งาน สีพียูเป็นสีพื้นคุณภาพสูงสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยไม่มีการเสื่อมสภาพ...