(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com
รองเท้าตะปู

รองเท้าตะปู

รองเท้าตะปู เป็นรองเท้าพลาสติกคุณภาพสูงไว้ใช้สำหรับสวมรองเท้าเพื่อเดินบนสี Epoxy Self Leveling ขณะที่สียังไม่เกิดการ Set ตัว  Spike Shoe จะใช้งานร่วมกับลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศสำหรับขบวนการปาดสีพื้น Epoxy Self Leveling หรือ...
สี PU Coating ทาคอนกรีตขัดมัน

สี PU Coating ทาคอนกรีตขัดมัน

สี PU Coating คือสีโพลียูรีเทนแบบ 2 ส่วนผสม (Part A : Part B) ที่ออกแบบมาสำหรับปกป้องผิวคอนกรีตจากการใช้งานในสภาพที่มีสารเคมีหรือต้องการความทนทานต่อการใช้งาน สีพียูเป็นสีพื้นคุณภาพสูงสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยไม่มีการเสื่อมสภาพ...