Front Line Ofservation : Epoxy Tips 2

Front Line Ofservation : Epoxy Tips 2

Front Line Observation Front Line Observation คือ การสำรวจหน้างานเพื่อพบลูกค้าและตรวจสภาพพื้นคอนกรีต ซึ่งเป็นขบวนการที่มีความสำคัญมากต่อการติดตั้งพื้น Epoxy เพราะว่าจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆได้เป็นอย่างดี ทำไมต้องทำการสำรวจหน้างาน การสำรวจหน้างานจะทำให้ลดความเสี่ยง...
สี Epoxy ทาเหล็ก ราคา คุณภาพมาตรฐานสากล

สี Epoxy ทาเหล็ก ราคา คุณภาพมาตรฐานสากล

สี Epoxy ทาเหล็ก ราคา คุณภาพมาตรฐานสากล สี Epoxy ทาเหล็ก ราคา คุณภาพมาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับงานเหล็ก งานโครงสร้าง เพื่อป้องกันเหล็กจากการเป็นสนิมและเพิ่มความสวยงาม สีอีพ็อกซี่ประเภทนี้สามารถทาหรือกลิ้งได้ง่าย มีความเงาวาวและมีสีให้เลือกอย่างหลากหลาย สี Epoxy...
พื้น Epoxy Self-Leveling ราคา สำหรับพื้นโรงงาตอุตสาหกรรม

พื้น Epoxy Self-Leveling ราคา สำหรับพื้นโรงงาตอุตสาหกรรม

พื้น Epoxy Self-Leveling ราคา สำหรับพื้นโรงงาตอุตสาหกรรม พื้น Epoxy Self-Leveling ราคา สำหรับพื้นโรงงาตอุตสาหกรรม เป็นบทความทีทางผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อให้ท่านที่สนใจที่ได้สอบถามมาว่า “พื้น Epoxy Self Leveling ราคา เท่าไหร่” ทางผู้เขียนจะบอกเป็นแนวทางไว้ว่า ราคาพื้น...
สี Epoxy กันลื่น พื้นความปลอดภัย (Non-Slip Epoxy)

สี Epoxy กันลื่น พื้นความปลอดภัย (Non-Slip Epoxy)

สี Epoxy กันลื่น พื้นความปลอดภัย (Non-Slip Epoxy) สี Epoxy กันลื่น พื้นความปลอดภัย (Non-Slip Epoxy) เป็นพื้นประเภทหนึ่งของสีอีพ็อกซี่ ที่ออกมาสำหรับเพื่อใช้งานพื้นที่ต้องการความปลอดภัย พื้นเปียก พื้นลางขึ้นลง ทางคนเดิน เพื่อลดอุบัติเหตุจาการลื่นล้ม Non-Slip Epoxy...
พื้น Epoxy Coating ทำเอง (พื้นอีพ็อกซี่ทำเอง)

พื้น Epoxy Coating ทำเอง (พื้นอีพ็อกซี่ทำเอง)

พื้น Epoxy Coating ทาเอง (พื้นอีพ็อกซี่แบบกลิ้ง) พื้น epoxy Coatings เป็นสีอีพ็อกซี่สำหรับทาคอนกรีตขัดมันเพื่อป้องกันคอนกรีตจากการใช้งาน เช่น คนเดิน การเข็นของ การกัดกร่อนจากสารเคมี กรด-ด่าง ป้องกันคอนกรีตจากคราบน้ำมัน สารละลายต่าง ๆ พื้นที่ได้มีความมันวาวสูง...