(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com
สี PU Coating ทาคอนกรีตขัดมัน

สี PU Coating ทาคอนกรีตขัดมัน

สี PU Coating คือสีโพลียูรีเทนแบบ 2 ส่วนผสม (Part A : Part B) ที่ออกแบบมาสำหรับปกป้องผิวคอนกรีตจากการใช้งานในสภาพที่มีสารเคมีหรือต้องการความทนทานต่อการใช้งาน สีพียูเป็นสีพื้นคุณภาพสูงสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยไม่มีการเสื่อมสภาพ...