พื้นคอนกรีตขัดเงา

crystal floor หรือ คอนกรีตขัดเงา polishing concrete เป็นพื้นคอนกรีตเงากระจก