สีโคลด์พลาสติก กันลื่น Epoxy Tips 4

สีโคลด์พลาสติก กันลื่น Epoxy Tips 4

สีโคลด์พลาสติก กันลื่น เป็นสีทาถนนเพื่อป้องกันการลื่นไถลเมื่อเวลาพื้นถนนเปียก สีคุณภาพที่ดีต้องได้รับการติดตั้งที่ถูกวิธีเพราะพื้นถนนมีการใช้งานหนักหรือรถวิ่งตลอดเวลา บทความนี้เราจะมีแชร์ปัจจัยที่เราจะทาสีทาถนนกันลื่นให้ได้คุณภาพและถูกตามหลักการติดตั้งมาตรฐาน...
การป้องกันพื้นคอนกรีต Epoxy Tips 3

การป้องกันพื้นคอนกรีต Epoxy Tips 3

การป้องกันพื้นคอนกรีต Epoxy Tips 3 การป้องกันพื้นคอนกรีต Epoxy Tips 3 บทความนี้จะยกตัวอย่างปัญหาที่เราจะพบหากเราไม่ทำการเคลือบสี Epoxy หรือ เคลือบพื้น PU เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้งาน โดยเฉพาะพื้นโรงงานผลิตสารเคมี กรด ด่าง หรือกระบวนการล้าง...
Front Line Ofservation : Epoxy Tips 2

Front Line Ofservation : Epoxy Tips 2

Front Line Observation Front Line Observation คือ การสำรวจหน้างานเพื่อพบลูกค้าและตรวจสภาพพื้นคอนกรีต ซึ่งเป็นขบวนการที่มีความสำคัญมากต่อการติดตั้งพื้น Epoxy เพราะว่าจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆได้เป็นอย่างดี ทำไมต้องทำการสำรวจหน้างาน การสำรวจหน้างานจะทำให้ลดความเสี่ยง...