(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com
รองเท้าตะปู

รองเท้าตะปู

รองเท้าตะปู เป็นรองเท้าพลาสติกคุณภาพสูงไว้ใช้สำหรับสวมรองเท้าเพื่อเดินบนสี Epoxy Self Leveling ขณะที่สียังไม่เกิดการ Set ตัว  Spike Shoe จะใช้งานร่วมกับลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศสำหรับขบวนการปาดสีพื้น Epoxy Self Leveling หรือ...
ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว

ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว

ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว Epoxy คือลูกกลิ้งที่ใช้สำหรับไล่ฟองอากาศและทำให้สีปรับผิวเรียบสำหรับ สี Epoxy Self Leveling ลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาสสามารถไล่ฟองได้ 100% มีความทนทานตัวทำละลาย (Solvent resistance) ดีเยี่ยมจึงสามารถล้างใช้งานได้หลายครั้ง ชื่อสินค้า:...
ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy

ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy

ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy คือลูกกลิ้งโฟมสำหรับการกลิ้งสี Epoxy PU สามารถทาสีได้ทั้งระบบสีน้ำ สีน้ำมันและ Solvent free ไม่ขนร่วง 100% ชื่อสินค้า: ลูกกลิ้งโฟม Epoxy (Foam Epoxy Paint Roller) ขนาด: ลูกกลิ้งฟองน้ำ ความยาว 9 นิ้ว ( 9 inch) การใช้งาน: สำหรับการกลิ้งสี Epoxy...