(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

ลูกกลิ้ง-Epoxy-Extra-ลูกกลิ้งสี-epoxy-จำหน่าย-สี-อุปกรณ์-epoxy-ทาสี-สีพื้น-พื้นโรงงานTel-0621593979-Line-id-vic2929-H

ลูกกลิ้' อีพ็อกซี่ Extra

ลูกกลิ้ง Epoxy Extra เป็นลูกกลิ้งสำหรับกลิ้งสี Epoxy ชนิดขนสั้น ขนาด 10 นิ้ว