(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

ลูกกลิ้งหนาม-ไล่ฟองอากาศ-spike-Roller-Epoxy-จำหน่าย-สี-อุปกรณ์-epoxy-ทาสี-สีพื้น-พื้นโรงงานTel-0621593979-Line-id-vic2929-H

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ เป็นลูกกลิ้งหนามสำหรับกลิ้งไล่ฟองอากาศในขบวนการทำสี Epoxy SelLeveling