(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

ลูกกลิ้งหนาม-ไล่ฟองอากาศ-spike-Roller-PU-จำหน่าย-สี-อุปกรณ์-epoxy-ทาสี-สีพื้น-พื้นโรงงานTel-0621593979-Line-id-vic2929-H

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ

ลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาศ หรื ลูกกลิ้ง Spike Roller เป็นอุปกรณ์สำหรับการกลิ้งไล่ฟองอากาศสำหรับขบวนการทำพื้น PU Concrete ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศประเภทนี้มีระยะห่างระหว่างใบที่เหมาะกับการทำพื้น PU Concrete ที่สุด กลิ้งแล้วไมีทิ้งรอยลูกกลิ้ง