(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

ลูกกลิ้งหนาม

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ ขนาด 450 มิลลิเมตร

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศงานปูน Self leveling เป็นวัสดุอย่างดีสามารถล้างและใช้งานได้หลายรอบ