(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ สu ฎยนปั self leveling

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ Spikle Roller เป็นลูกกลิ้งสำหรับงาน สี Epoxy self Leveling มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับผิวให้เรียบและล่ฟองอากาศจากขบวนการปาด สี Epoxy