สี พียู

สี พียู คอนกรีต เป็นสีสำหรับเคลือบพื้นโรงงานอาหารและยา ตามมาตรฐาน GMP HACCP