พื้น Epoxy

พื้น อีพ็อกซี่ เป็นพื้นเรซินสังเคราะห์