(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

Epoxy-Moisture-Barrier-สารกันความชื้น-รองพื้นกันชื้น-ปูนกันชื้น-epoxy-vic-0865154601_H

รองพื้นกันชื้น

Epoxy Mosture Barrier เป็นสีรองพื้นอีพ็อกสีสำหรับการใช้งานพื้นคอนกรีตที่มีความชื้น Hydropressure ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้พื้น Epoxy เกิดอากรบวม สอบถามเพิ่มเติม 0865154601