(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

สีรองพื้น-epoxy

สีรองพื้น อีพ็อกซี่

สีรองพื้น Epoxy เป็นสีสำหรับทารองพื้นคอนกรีตก่อนการทาสีทับหน้า สีอีพ็อกซี่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะและปรับปรุงคุณภาพคอนกรีต