สีอีพ็อกซี่

สีอีพ็อกซี่ มีการใช้งานหลากหลาย สามารถออกแบบให้เหมาะกับพื้นโรงงานได้หลายรูปแบบ