สีพื้น PU Coating 

สีทาพื้น PU Coating คือสีพื้นที่ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ส่วน A เรียกว่า Polyurethane resin และ ส่วน B เรียกว่า Polyisocyanate Resin เมื่อทำปฏิกิริยาเสร็จจะได้ฟิล์มสีที่มีความแข็งแรง และทพนทานต่อแสงแดดได้ดี สีพียูสามารถใช้งานได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร พื้น PU มีความยืดหยุ่นดีจึงนิยมนำมาเป็นสีทาลานจอดรถ เป็นต้น