สีทาเส้น โรงงาน เป็นสี Epoxy ใช้สำหรับการตีเส้นในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรม 5S หรือ Safety และ Production Lay out ซึ่งการขีดสี ตีเส้น แบ่งเขต ป้ายแจ้งเป็นองค์ประกอบหลักของกิจกรรมเหล่านี้

DEVALINE CT4100 สีทาเส้น โรงงาน เป็นสี Epoxy คุณภาพสูง ออกแบบมาสำหรับตีเส้นโดยเฉพาะ สำหรับโรงงอุตสาหกรมมโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้น ดังนี้

คุณสมบัติ (Physical Properties)

ร้อยละของแข็ง                :  80±2%

ความถ่วงจำเพาะ             :  1.35± 0.10

ความเงา                           :  เงา

ความหนาของฟิล์มแห้ง     :   80-120  ไมครอน

อัตราส่วนผสม  Part A: Part B = 4: 1 (โดยน้ำหนัก)

อายุการใช้งานหลังผสม    :  40 นาที

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่ 25ºC

แห้งสัมผัสได้                     : 4  ชั่วโมง

แห็งแข็งตัว                         : 12-24 ชั่วโมง

บ่มตัวเต็มที่                         : 7  วัน
สีทาเส้น โรงงาน

บทความนี้ทางผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อแชร์ประสอบการณ์ที่ทำงานมากับได้ร่วมงานกับนักโรงงานหลายท่าน ขอขอบคุณประสบการณ์ดีที่ได้เรียนรู้ร่วมกันมา ในบทความจะกล่าวถึง สีทาเส้นในโรงงาน มาตรฐานสีเส้นในโรงงาน และประโยชน์การตีเส้นในโรงงาน

สีทาเส้นในโรงงาน

สีทาเส้นโรงงานที่ใช้กันในปัจจุบันจะใช้เป็นสีประเภท สี Epoxy เพราะเป็นสีมีมีความเงาสูง มีความทนทานต่อการใช้งานสูง อีกทั้งมีความทนทานต่อการขัดถูและสารเคมีได้ดี สี Epoxy สำหรับการตีเส้นในโรงงานสามารถทำได้ง่าย แห้งเร็ว พนักงานสามารถทำเองได้

มาตรฐานสีเส้นในโรงงาน

การตีเส้นทางเดิน เป็นการแยกทางเดินออกจากพื้นที่รถโฟล์คลิฟท์และพื้นที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยและเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ซึ่งการตีเส้นทางเดินจะมีองประกอบหลักที่ต้องพิจารณา 3 อย่างดังนี้

  • ความกว้างทาเดิน ความกว้างทางเดินโดยมากจะเป็นมาตรฐานของแต่ล่ะบริษัท แต่หากท่านเริ่มต้นจะทำเป็นมารฐานทางเดินให้ใช้ยึดหลัก Satety ว่าอย่างควรจะกว้างเท่าประตูหนีไฟ ตามหลักความปลอดภัย ปกติแล้วจะกว้าง 90-120 เซนติเมตร
  • ความกว้างเส้น ความกว้างเส้น จะใช้อยู่ 2 ขนาด 7 และ 10 เซนติเมตร
  • สีทางเดิน สำหรับการเลือกสีทางเดินให้เป็นไปตามสีของบริษัท หรือ กำเองได้เลยไม่มีข้อกำหนด

ประโยชน์การตีเส้นในโรงงาน

ประโยชน์การตีเส้นมีลายอย่างทั้งมองในมุมการจัดการและการปฏิบัติงาน ขอยกตัวอย่างดังนี้

  • สีเส้นในโรงงานสามารถแยกพื้นที่การทำงาน การเดิน ทางรถวิ่ง จุดวางของออกเป็นสัดส่วน
  • สีเส้นในโรงงาน เพื่อความปลอดภัย เช่น สีเส้นถังดับเพลิง เส้นทาง หนีไฟ
  • สีทาเส้นในโรงงาน ทำเป็นสัญลักษณ์บนพื้นได้
  • ตีเส้นทางเดิน
  • ตีเส้น Walk way ในโรงงาน
  • ตีเส้น คลังสินค้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Epoxy-Hub มีผู้เชี่ยวชาญด้ายผลิตภัณฑ์คอยให้บริการท่านตลอดเวลา สามารถสอบถามได้ตางช่องทางข้างล่างได้เลย

Hot Line: 02-0476375

Tech Support: 086-5154601

Tel: 063-9266992

Line id: vic6699

M: info@epoxy-provider.com

www.epoxy-hub.com