(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

สีทาพื้นลานจอดรถ

สีทาพื้นโรงจอดรถคือสี Non-Slip PU Coating มีมีความทนทานและป้องกันการซึมของนำ้มันเครื่อง กรดจากแบดเตอรี่ได้ดี