(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

สีทาอู่ซ่อมรถ

สีทาพื้นอู่ซ่อมรถ เป็นสีทาพื้นประเภทสีอีพ็อกซี่ ฟิล์มสี Epoxy มีความทนานต่อน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรคและน้ำมันมันเบนซินได้ดี