สีทาพื้นปูน

สีทาพื้นปูนขัดมันประเภทสีอีพ็อกซี่เป็นสีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน