(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

สีทาพื้นปูนขัด มันสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน แต่สีทาพื้นที่ได้รับความนิยมหรือเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจะเป็นพื้นทาพื้นอีพ็อกซี่เป็นสีที่ได้รับความนิยมและใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากสีพื้นอีพ็อกซี่มีความทนทานสูงและทาทานต่อสารเคมีได้ดีที่สุด ส่วนสีพียูก็มีการใช้งานเฉพาะงานภายนอกและพื้นโรงงานอาหารเพราะสามารถใช้งานในพื้นที่เปียกและทนทานต่อแสง UV ได้ดี

สีทาพื้นปูนขัดมันมีกี่ประเภท?

สีทาพื้นปูนขัดมันสามารถแบ่งตามได้ 2 ประเภท ตามการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งสีทาพื้น epoxy และ สีพื้น PU ใบบทความนี้เราจะข้อยกอธิบายเฉพาะระบบสีพื้นที่ทาสีด้วยขบวนเคลือบพื้นด้วยการกลิ้งด้วยลูกกลิ้งกลิ้งสีเท่านั้น

  • สีสำหรับภายในอาคาร สำหรับสีทาพื้นปูนขัดมันได้แก่ สี Epoxy Coating เป็นอิพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมกัน ใช้งานโดยการผสมกันแล้วกลิ้งด้วยลุกกลิ้ง ระบบการทาสีพื้นจะประกอบด้วยการกลิ้งด้วยสีรองพื้น 1 รอบ แล้วทำการกลิ้งสีทับหน้าอีก 2 รอบ ด้วยสีพื้นอิพ็อกซี่
  • สีสำหรับภายนอกอาคาร สำหรับสีทาพื้นปูนขัดมันได้แก่ สี PU Coating เป็น Polyurethane 2 ส่วนผสม ระบบการทาสีทาพื้นจะประกอบด้วบ 3 ขั้นตอน การกลิ้งด้วยสีรองพื้น 1 รอบ แล้วทำการกลิ้งสีทับหน้าอีก 2 รอบ ด้วยสีพื้นอิพ็อกซี่

สีทาพื้นปูนขัดมันมีหลายประเภทให้เลือกใช้งาน หากเลือกใช้ให้เหมาะกับงานและระบบการตืดตั้งถูกต้อง จะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่าย Technical Support ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขบวนการทา สีทาพื้นปูนขัดมัน ระบบ 3 ชั้นผิว

การทา สีทาพื้นปูนขัดมัน มี 3 ขั้นตอน คือ

  • ชั้นผิวที่ 1. การกลิ้งรองพื้นด้วยสี Epoxy Primer “DEVAPRIME”
  • ชั้นผิวที่ 2. การกลิ้งสีทับหน้า รอบที่ 1 ด้วยสี DEVAFLOOR CT4100-G หรือ DEVAFLOOR UR4100-G
  • ชั้นผิวที่ 3. การกลิ้งสีทับหน้า รอบที่ 2 ด้วยสี DEVAFLOOR CT4100-G หรือ DEVAFLOOR UR4100-G อีกรอบหนึ่ง

สอบถามเพิ่มเติม

ท่านที่ต้องการติดต่อฝ่ายเทคนิคเพื่อสอบถามข้อมูลเทคนิคผลิตภัณฑ ขบวนการทาสี การสำรวจหน้างานและการประเมินราคา สามารถติดต่อได้ตามช่องทางข้างล่างได้เลย

Tel: 086-5154601

Hot Line: 061-9262926

Office: 02-0476375

Fax: 02-0061923

mail: epoxyhub@gmail.com

web site: www.vic-coatings.com

www.epoxy-hub.com