(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

walk way paint

สีทาพื้นทางเดิน มีการใช้สีพื้นทาพื้นโรงงานเพื่อแบ่งแยกสำหรับเป็นทางเดินในโรงงานเพื่อความปลอดภัยทั้งการป้องกันการลื่นและเป็น “Visible Sign”