สีโคลด์พลาสติก

สีโคลด์พลาสติก เป็นสีทาถนนกันลื่นเหมาะกับการใช้งานตามทางโค้ง ทางลาดเอียง เป็นต้น