(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

สีตีเส้น Epoxy

สีตีเส้นจราจร ประเภท Epoxy เหมาะสำหรับการตีเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม สีเส้นมึความคงทนยึดติดแน่น สามารถทาไปที่พื้นคอนกรีตโดยตรงหรือพื้นพื้น Epoxy