(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

สีตีเส้นจราจร Epoxy

สีตีเส้นจราจร Epoxy เป็นสีสำหรับการตีเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม สีเส้นมึความคงทนยึดติดแน่น สามารถทาไปที่พื้นคอนกรีตโดยตรงหรือพื้น Epoxy หรือ พื้น PU ก็ได้ สีตีเส้น Epoxy สามารถตอบโจทย์งานเพื่อให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรม 5S หรือ Safety และ Production Lay out ซึ่งการขีดสี ตีเส้น แบ่งเขต ป้ายแจ้งเป็นองค์ประกอบหลักของกิจกรรมเหล่านี้

DEVALINE CT41, สีทาเส้น โรงงาน เป็นสี Epoxy คุณภาพสูง ออกแบบมาสำหรับตีเส้นโดยเฉพาะ สำหรับโรงงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้น ดังนี้

คุณสมบัติ (Physical Properties)

ร้อยละของแข็ง                :  80±2%

ความถ่วงจำเพาะ             :  1.35± 0.10

ความเงา                           :  เงา

ความหนาของฟิล์มแห้ง     :   80-120  ไมครอน

อัตราส่วนผสม  Part A: Part B = 4: 1 (โดยน้ำหนัก)

อายุการใช้งานหลังผสม    :  40 นาที

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่ 25ºC

แห้งสัมผัสได้                     : 4  ชั่วโมง

แห็งแข็งตัว                         : 12-24 ชั่วโมง

บ่มตัวเต็มที่                         : 7  วัน

บทความนี้ทางผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อแชร์ประสอบการณ์ที่ทำงานมากับได้ร่วมงานกับนักโรงงานหลายท่าน ขอขอบคุณประสบการณ์ดีที่ได้เรียนรู้ร่วมกันมา ในบทความจะกล่าวถึง สีทาเส้นในโรงงาน มาตรฐานสีเส้นในโรงงาน และประโยชน์การตีเส้นในโรงงาน

สีทาเส้นในโรงงาน

สีตีเส้นเส้นจราจร สำหรับโรงงานที่ใช้กันในปัจจุบันจะใช้เป็นสีประเภท สี Epoxy เพราะเป็นสีมีมีความเงาสูง มีความทนทานต่อการใช้งานสูง อีกทั้งมีความทนทานต่อการขัดถูและสารเคมีได้ดี สี Epoxy สำหรับการตีเส้นในโรงงานสามารถทำได้ง่าย แห้งเร็ว พนักงานสามารถทำเองได้

มาตรฐานสีเส้นในโรงงาน

การตีเส้นทางเดิน เป็นการแยกทางเดินออกจากพื้นที่รถโฟล์คลิฟท์และพื้นที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยและเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ซึ่งการตีเส้นทางเดินจะมีองประกอบหลักที่ต้องพิจารณา 3 อย่างดังนี้

  • ความกว้างทาเดิน ความกว้างทางเดินโดยมากจะเป็นมาตรฐานของแต่ล่ะบริษัท แต่หากท่านเริ่มต้นจะทำเป็นมารฐานทางเดินให้ใช้ยึดหลัก Satety ว่าอย่างควรจะกว้างเท่าประตูหนีไฟ ตามหลักความปลอดภัย ปกติแล้วจะกว้าง 90-120 เซนติเมตร
  • ความกว้างเส้น ความกว้างเส้น จะใช้อยู่ 2 ขนาด 7 และ 10 เซนติเมตร
  • สีทางเดิน สำหรับการเลือกสีทางเดินให้เป็นไปตามสีของบริษัท หรือ กำเองได้เลยไม่มีข้อกำหนด

ประโยชน์การตีเส้นในโรงงาน

ประโยชน์การตีเส้นมีลายอย่างทั้งมองในมุมการจัดการและการปฏิบัติงาน ขอยกตัวอย่างดังนี้

  • สีเส้นในโรงงานสามารถแยกพื้นที่การทำงาน การเดิน ทางรถวิ่ง จุดวางของออกเป็นสัดส่วน
  • สีเส้นในโรงงาน เพื่อความปลอดภัย เช่น สีเส้นถังดับเพลิง เส้นทาง หนีไฟ
  • สีทาเส้นในโรงงาน ทำเป็นสัญลักษณ์บนพื้นได้
  • ตีเส้นทางเดิน
  • ตีเส้น Walk way ในโรงงาน
  • ตีเส้น คลังสินค้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Epoxy-Hub มีผู้เชี่ยวชาญด้ายผลิตภัณฑ์คอยให้บริการท่านตลอดเวลา สามารถสอบถามได้ตางช่องทางข้างล่างได้เลย

Hot Line: 02-047-6375

Tech Support: 086-515-4601

Tel: 062-159-3979

Line id: vic2929

M: epoxyhub@gmail.com

www.epoxy-hub.com