(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ Spikle Roller ขนาด 9 นิ้ว สำหรับกลิ้งไล่ฟองอากาศสำหรับ สี Epoxy Self Leveling สนใจสินค้า Tel: 063-9266992, Line iD: vic6699