(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว Epoxy คือลูกกลิ้งที่ใช้สำหรับไล่ฟองอากาศและทำให้สีปรับผิวเรียบสำหรับ สี Epoxy Self Leveling ลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาสสามารถไล่ฟองได้ 100% มีความทนทานตัวทำละลาย (Solvent resistance) ดีเยี่ยมจึงสามารถล้างใช้งานได้หลายครั้ง

ชื่อสินค้า: ลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาศ (Spikle Roller)

ขนาด: ลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาศ ความยาว 9 นิ้ว ( 9 inch)

การใช้งาน: ใช้สำหรับกลิ้งไล่ฟองอากาศในงานทำสีพื้น สี Epoxy Self Leveling

ประโยชน์: 

  • ลูกกลิ้งหนามสามารไล่ฟองอากาศได้ 100%
  • ลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาศสามารถล้างใช้งานได้หลายรอบ
  • ลูกกลิ้งหนามน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
  • ลูกกลิ้งหนามมีหลายขนาดให้เลือกใช้ 9 นิ้ว 20 นิ้ว

ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว ใช้สำหรับงานเคลือบพื้น Epoxy Self leveling เพื่อทำการไล่ฟองอากาศและช่วยสีปรับผิวได้ดีเยี่ยม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Hot line: 0639266992

Line iD: vic6699

M: info@epoxy-provider.com

www.epoxy-hub.com

ลูกกลิ้งหนาม, ลูกกลิ้งหนาม เหล็ก, ลูกกลิ้ง ไล่ ฟอง อากาศ, ลูกกลิ้งหนาม 20 นิ้ว, ลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาศ, ลูกกลิ้ง epoxy, ลูกกลิ้งม4, ลูกกลิ้ง, ทาสี epoxy ลูกกลิ้ง ทาสี, ลูกกลิ้งขนสั้น ลูกกลิ้งขนสั้น, ลูกกลิ้งขนแกะ ลูกกลิ้งขนแกะ, ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ, ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ 9 นิ้ว, ลูกกลิ้งหนาม, ลูกกลิ้งหนาม, ลูกกลิ้งโฟม Epoxy, ลูกกลิ้งใยสังเคราะห์, ลูกกลิ้งไล่ฟอง, ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ