(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy คือลูกกลิ้งโฟมสำหรับการกลิ้งสี Epoxy PU สามารถทาสีได้ทั้งระบบสีน้ำ สีน้ำมันและ Solvent free ไม่ขนร่วง 100%

ชื่อสินค้า: ลูกกลิ้งโฟม Epoxy (Foam Epoxy Paint Roller)

ขนาด: ลูกกลิ้งฟองน้ำ ความยาว 9 นิ้ว ( 9 inch)

การใช้งาน: สำหรับการกลิ้งสี Epoxy งานทาสีพื้นโรงงาน กำแพงและเพดาน สามารถใช้งานได้ทั้งสีน้ำ สีน้ำมันและ Solvent Free Paint

ประโยชน์: 

  • ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำไม่มีขนล่วง
  • ลูกกลิ้งฟองน้ำกลิ้งได้เรียบ ไม่มีรอนต่อ
  • ลูกกลิ้งฟองน้ำ Epoxy ลูกกลิ้งไม่แตก
  • ลูกกลิ้งฟองน้ำ Epoxy ประหยัดค่าใช้จ่าย

ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ Epoxy เหมาะสำสำหรับงานทาสี Epoxy ทาพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ใช้งานได้ทั้งสีน้ำ สีนำ้มันและ Solvent Free

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Hot line: 0639266992

Line iD: vic6699

M: info@epoxy-provider.com

www.epoxy-hub.com

ลูกกลิ้ง epoxy, ลูกกลิ้งม4, ลูกกลิ้ง, ทาสี epoxy ลูกกลิ้ง ทาสี, ลูกกลิ้งขนสั้น ลูกกลิ้งขนสั้น, ลูกกลิ้งขนแกะ ลูกกลิ้งขนแกะ, ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ, ลูกกลิ้งทาสีฟองน้ำ 9 นิ้ว, ลูกกลิ้งหนาม, ลูกกลิ้งหนาม, ลูกกลิ้งโฟม Epoxy, ลูกกลิ้งใยสังเคราะห์, ลูกกลิ้งไล่ฟอง, ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ