(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

ราคา สี Epoxy Coating สีทาพื้นโรงงาน

ราคา สี Epoxy Coating สีทาพื้นโรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์สารเคลือบพื้นปูนสำหรับพื้นโรงงานที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องพื้นอีพ็อกซี่มีความทนทานต่อการใช้งานสูง มีความเงานงามและบำรุงรักษาง่าย ราคา สี Epoxy Coating สีพื้น สีทาพื้น สีทาพื้นโรงงาน มีหลากหลายราคาให้เลือกซื้อ สี Epoxy ราคา ขึ้นกับประเภทของ สี อีพ็อกซี่

ประเภทสีอีพ็อกซี่

สีอีพ็อกซี่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท แบ่งตามโครงสร้างทางเคมี ที่มีการใช้งานเป็นสีทาพื้น สีทาพื้นโรงงานในประเทศไทย

 1. สี Epoxy Self Leveling เป็นสีอีพ็อกซี่ประเภทสีปาด ชนิดไม่มีตัวทำละลาย เป็นเนื้อสี 100% และไม่มีตัวทำละลาย เป็นสีพื้น Premium Grade ฟิล์มสีที่ได้มีความเงางามสูง และมีความทนทานต่อการใช้งานสูง สี Epoxy ฆำสด ศำอำสรืเ เหมาะกับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมหนัก พื้นโรงงานที่มีการใช้งานรถ Fork Lift และโรงงานนผลิตสารเคมีที่มีสารเคมี สารกัดกร่อน ทินเนอร์และตัวทำละลายกต่างๆ สี Epoxy ประเภทนี้มีราคาสูงที่สุด ผลิตภัณฑ์สีอีพ็อกซี่ “DEVAFLOOR SL4100”
 2. สี Epoxy Coating Solvent Free เป็นสีอีพ็อกซี่ประเภทกลิ้ง ชนิดไม่มีตัวทำละลาย เป็นเนื้อสี 100% สี Epoxy Coating ประเภทนี้มีกลิ่นเบาบาง (Low Odour) สีพื้นมีความเงางามสูง สีทาพื้นประเภทนี้สามารถใช้งานได้ดีในการทำเป็นพื้นโกดังเก็บสินค้าที่มีการใช้งานรถโฟล์คลิฟ หรือใช้งานเป็นพื้นห้องควบคุม (Clean Room) หรือห้องสำนักงาน สีอีพ็อกซี่ประเภทนี้ลูกค้าสามารถทำเองได้ พื้นอีพ็อกซี่ชนิดไม่มีตัวทำละลายมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน สามารถออกแบบความหนาได้สูงกว่า ชนิดผสมทินเนอร์ ผลิตภัณฑ์สี Epoxy ที่เรามีจำหน่าย “DEVAFLOOR HD4100”
 3. สี Epoxy coating Water Base เป็นสีอีพ็อกซี่ประเภทกลิ้ง ชนิดใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย สีประเภทเหมาะกับการทำพื้น ผนังและฝ้า (Epoxy wall Coating) สีพ็อกซี่ประเภทนี้มีกล่อนอ่อนๆ (Low Odour) สามารถใช้งานได้ดีกับพื้นที่ที่ระบบละบายอากาศต่ำ เช่น พื้นห้องโรงงพยาบาล พื้นห้องสำนักงาน โรงงานที่ห้องปิด ห้องแอร์ เป็นต้น ฟิล์มสีมีความเงานแบบปานกลาง ไม่เงามาก สีอีพ็อกซี่ สูตรน้ำ จึงเหมาะกับการทาผนังมากกว่า สีไม่ไหลย้อย ที่สำคัญเมื่อใช้งานไปจะไม่เป็นฝุ่น (Dust Prove) ผลิตภัณฑ์สี Epoxy ที่เรามีจำหน่าย “DEVAFLOOR WB1”
 4. สี Epoxy Coating Solvent Base เป็นสี Epoxy ประเภทกลิ้ง ชนิดใช้ทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย สีชนิดนีเป็นที่นิยมและใช้งานกันมากที่สุดในตลาดสีพื้น พื้นอีพ็อกซี่ประเภทตัวทำละลายสามารถใช้งานง่าย ราคาถูก และทำงานง่ายที่สุด ระบบการทาสีพื้น ประกอบด้วย สีรองพื้นและสีทับหน้า ผลิตภัณฑ์สี Epoxy ที่เรามีจำหน่าย “DEVAFLOOR CT4100”

เหตุผลที่ สีอีพ็อกซี่ สีทาพื้น สีทาพื้นโรงงาน ได้รับความนิยม

ราคา สี Epoxy coating เป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้พื้นอีพ็อกซี่เป็นสีทาพื้นโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

 1. สี Epoxy ราคาถูกกว่า ราสีพื้นประเภทอื่น
 2. สีอีพ็อกซี่มีความเงางามมากที่สุด
 3. พื้น Epoxy มีสีให้เลือกหลากหลาย
 4. พื้นอีพ็อกซี่ มีความทนทานต่อการใช้งานสูงสุด
 5. สี Epoxy เป็นสีพื้นทาง่ายและใช้งานยาวนานที่สุด
 6. พื้น Epoxy ทาทานต่อสารเคมีได้ดี
 7. สีพื้น Epoxy ทาง่าย
 8. สีพื้น อีพ็อกซี่ บำรุงรักษาง่าย

จากเหตุผลที่ยกตัวอย่างมา สีพื้นอีพ็อกซี่เหมาะที่จะทำเป็นสีทาพื้นโรงงาน สีทาพื้นโกดัง สีทาพื้นอู่ซ่อมรถ สีทาพื้นลานจอดรถ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป ราคา สี อีพ็อกซี่ เป็นประเภทสีทาพื้นที่มีให้เลือกหลากลายราคา สี Epoxy Coating Solvent Base จะมีราคาถูกที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุด สีพื้นประเภทนี้ลุกค้าสามารถทำเองได้เอง ทาง VIC Coating ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน มีทั้งการใช้งาน 30, 60, 90 ตารางเมตร ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อมูลข้างล่างได้เลย ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าที่ต้องการข้อมูลทั้งตัวผลิตภัณฑ์และการใช้งาน ราคา ขบวนการติดตั้งและการบำรุงรักษา ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Technical Support ตามข้อมูลข้างล่าง

Hot Line: 063-9266992

Mobile: 062-159-3979

Telephone: 02-047-6375

Line id: vic2929, vic6699

M: info@epoxy-provider.com

www.epoxy-hub.com

www.vic-coatings.com