สีอีพ็อกซี่

สีอีพ็อกซี่ จัดเป็นสีที่อยู่ในกลุ่มสีพื้นอีพ็อกซี่ ซึ่งสามารถนำมาใช้เคลือบทับบนงานคอนกรีตได้ดี มีความคงทนและค่าบำรุงรักษาต่ำ