พื้นอีพ็อกซี่

พื้น อีพ็อกซี่ เป็นสีพื้นโรงงานอุตสาหกรรม พื้นอีพ็อกซี่สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ของโรงงาน