สี epoxy

สี Epoxy สามารถใช้งานเป็นพื้นสำหรับใช้งานรถ Forklift ได้ดี