(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

พื้นอีพ็อกซี่ทำเอง

พื้นอีพ็อกซี่ทาเองเป็นสีอีพ็อกซี่ประเภท Epoxy Coating ชนิดกลิ้ง ระบบการติดตั้งจะเป็นการกลิ้งรองพื้น 1 รอบและกลิ้งสีจริงอีก 2 รอบ